Kinderatelier Kleinkunst voor dove en slechthorende kinderen

Kinderatelier Kleinkunst

Gezellig kunstatelier voor dove, slechthorende en coda kinderen. In je eigen taal kennis maken met kunst & cultuur!

Kinderatelier Kleinkunst: ben jij doof, slechthorend of CODA?

In ons atelier maken dove en slechthorende kinderen en CODA op een speelse manier kennis met kunst en cultuur. Cursussen, workshops en rondleidingen worden in hun eigen moedertaal NGT aangeboden.

Kunst voor én met kinderen zorgt ervoor dat kinderen op ontdekking gaan en hun fantasie en creativiteit geprikkeld worden. Hierdoor leren ze dat alles kunst mag zijn.

Kinderen zijn altijd uit op communicatie met leeftijdgenoten, volwassenen en met hun omgeving en waarbij we vaak zien dat  “ik” – “wij” wordt door deze samenwerking.

Kinderatelier Kleinkunst gaat uit van wat een kind kan in plaats van wat het nog zou moeten leren. Een kind is geen hoofd wat je steeds maar moet vullen met leerstof en feiten, maar zit vol potentie, verwondering en creativiteit.

Het kind wil de wereld onderzoeken en zijn ontdekkingen vormgeven.

Door iets steeds weer van een andere kant te bekijken, door hun eigen verhaal te vertellen, zichzelf vragen te stellen, te experimenteren en hierdoor zichzelf te leren kennen en waarderen, ontdekken ze hoe de wereld in elkaar zit.

SOCIAAL ONDERNEMEN

Kinderatelier Kleinkunst is een sociale, innovatieve en duurzame  onderneming met een maatschappelijke missie.

Het doel van Kinderatelier Kleinkunst is een maatschappelijke meerwaarde te creëren voor dove en slechthorende kinderen en kinderen van dove ouders binnen de horende gemeenschap (CODA). We willen uitsluiting tegengaan en kunst en cultuur voor deze groep kinderen toegankelijk maken en daarmee impact hebben op de gehele maatschappij.

Kinderatelier Kleinkunst denkt na over de toekomst en wat de mogelijkheden zijn. Wij richten ons op een creatieve toekomst binnen het onderwijs en kunstinstellingen voor deze kinderen en jongeren.

“De toekomst heb jezelf in de hand!” – dat  is wat Kinderatelier Kleinkunst deze kinderen en jongeren graag mee wil geven.

ONZE WAARDES

Kinderatelier Kleinkunst is een atelier gericht op doven en slechthorende kinderen en CODA om hen op een speelse manier kennis te laten maken met kunst en cultuur. De cursussen, workshops en rondleidingen worden in hun eigen moedertaal NGT aangeboden.

Vanuit het gezellige, mooie Brabant  laten wij  zien dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is en dat een professioneel en goed educatief programma bijdraagt aan de ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen.

Kinderatelier Kleinkunst faciliteert ontwikkeling op het gebied van sociale activering, zelfredzaamheid, persoonlijke vaardigheden op onder andere cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Bovendien stimuleren we de  ontwikkeling op het gebied van taal en identiteitsvorming van het kind.

Kinderatelier Kleinkunst  is een sociale ontmoetingsplek voor ouders en kinderen  om meer met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren. Door het aanbieden van de cursussen, workshops en rondleidingen kunnen ervaringen en geschiedenis in woord en beeld met elkaar gedeeld worden. Op deze manier leren dove en slechthorende kinderen en jongeren van elkaar, maar ook de ouders en mensen die met deze kinderen en jongeren werken leren hierdoor. We verkleinen de drempels tussen de horende, slechthorende en dove wereld en voorkomen daarmee uitsluiting van dove en slechthorende kinderen.

Kinderatelier Kleinkunst streeft naar toegankelijkheid voor dove en slechthorende kinderen  in een heersende horende maatschappij.

Onze cursussen en workshops dragen bij aan toegankelijkheid, participatie,  bewustwording en begrip voor beide ‘werelden’. Het educatief materiaal is professioneel opgezet en wordt op een interactieve, speelse manier aan de kinderen aangeboden. De programma’s sluiten aan bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. Dit bevordert hun ontwikkeling en identiteit voor de toekomst.

Kinderatelier Kleinkunst wil graag voor kunstinstellingen, onderwijsinstellingen en doveninstituten een partner zijn die met educatieve programma’s op maat, advies en informatie ruimte biedt voor deze toegankelijkheid, kennisoverdracht, ervaringsgeschiedenis en het creëren van een sociale ontmoetingsplek voor ouders, kinderen en mensen die met deze doelgroep werken.

Kinderatelier Kleinkunst zet zich blijvend in om de cursussen, workshops en educatieve programma’s (in samenwerking met kunstinstellingen) van kwalitatief hoog niveau te houden, te verbeteren en in te spelen op de wens om zo te voldoen aan de vraag van de kinderen, het dovenonderwijs en de kunstinstellingen. Dit wordt bereikt door gedegen klantcontact, marktonderzoek en deskundigheidsbevordering.

Daarnaast wil Kinderatelier Kleinkunst bijdragen aan het creëren van arbeidsplekken binnen kunstinstellingen en een netwerk opbouwen waar doven en slechthorenden werkervaringen op kunnen doen en feedback ontvangen op hun functioneren. Dit wordt gerealiseerd door het intensiveren van nieuwe en bestaande contacten vanuit het atelier, de dovengemeenschap en de kunstinstellingen.

Het Kinderatelier Kleinkunst investeert in de relatie met de Dovengemeenschap en haar leden, door een actieve bijdrage te leveren bij activiteiten en evenementen en aan de kinderen betrokken bij de gemeenschap. Kinderatelier Kleinkunst biedt een ontmoetingsplek aan kinderen, ouders en mensen die met deze kinderen en jongeren werken.

Het Atelier geeft daarbij vorm aan een open inspirerende sfeer, waarin de talenten van kinderen in alle vormen zichtbaar zijn, gewaardeerd en aangemoedigd worden. Het Kinderatelier is vóór en ván dove en slechthorende kinderen.

De indicatoren dragen bij tot:

  • het verbeteren van de kwaliteit van het leven,
  • een positieve ontwikkeling van dove kinderen,
  • een toename van activiteiten binnen kunstinstellingen en
  • een toename van de ontwikkeling van de kinderen onderwijs gerelateerd.

Deze ontwikkelingen leiden in de toekomst tot minder uitval. Hierdoor beperken we uitsluiting en stimuleren we insluiting.

De opening van Kinderatelier Kleinkunst is op 1 september 2018. In maart 2019 (na een half jaar) zullen we onze eerste cijfers/resultaten bekend publiceren. Meer informatie? Download hier onze brochure[GdS1] 

ENTHOUSIAST GEWORDEN OF WIL JE MEER WETEN?