Het ontstaan van Kinderatelier Kleinkunst?

Ik ben Roxane Houshmand en moeder van 4 kinderen waarvan de 2 jongste slechthorend en doof zijn.

Mijn dochtertje is doof geboren en nu bijna 5 jaar oud en zit op het regulier onderwijs samen met haar slechthorende broer van 6 jaar. Mijn dochter is op de leeftijd van 7 maanden oud geïmplanteerd met CI’s (Cochlear Implantaten). Ondanks dat zij geïmplanteerd is met Cochlear Implantaten en wij als ouders graag zien dat zij meedraait in de horende maatschappij, waarin zij spreekt en kan horen, zien wij ook dat haar dove identiteit iets is dat onderdeel is van haar zelf, waarin zij mag gebaren in Nederlandse Gebarentaal en doof mag zijn. Dit is de reden waarom ik de opleiding ben gaan volgen tot Tolk Nederlandse Gebarentaal aan de HU te Utrecht. Dit was de manier om goed gebarentaal te leren en haar volledig en op niveau gebarentaal aan te bieden.

In de afgelopen 4 jaar hebben wij als gezin onze weg gevonden in de Dovengemeenschap en ervaren wat er schort of mist in de gemeenschap en waar veel doven en slechthorende volwassen en kinderen tegen aan lopen. Als ouder heb ik ervaren dat weinig instellingen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Ook heb ik ervaren dat mijn kinderen daar de dupe van zijn. Ik kan niet de hele wereld veranderen, maar ik kan wel zorgen dat de wereld iets beter wordt voor mijn kinderen en die van anderen. Zo is Kinderatelier Kleinkunst in het leven geroepen.

Door met kunst bezig te zijn, ontwikkelen kinderen hun verbeelding, inzicht, denkvermogen, motoriek en het overbrengen van ideeën. Ze leren over waarden en normen, leren sociale contacten aan te gaan en een eigen identiteit hiermee te ontwikkelen.

Kinderatelier Kleinkunst streeft naar toegankelijkheid voor dove en slechthorende kinderen in een heersende horende maatschappij.  Ik wil voor kunstinstellingen, onderwijsinstellingen en doveninstituten een partner zijn die met educatieve programma’s op maat, advies en informatie ruimte biedt voor deze toegankelijkheid, kennisoverdracht, ervaringsgeschiedenis en het creëren van een sociale ontmoetingsplek voor ouders, kinderen en mensen die met deze doelgroep werken.

Mijn cursussen en workshops dragen bij aan toegankelijkheid, participatie, bewustwording en begrip voor beide ‘werelden’. Het educatief materiaal is professioneel opgezet en wordt op een speelse manier aan de kinderen aangeboden.

‘De taal van kunst hoort iedereen’.

Een creatieve groet,

Roxane Houshmand